Καλή Ανάσταση, Αλεξ...


Ώρα 22.45, 5/4/2007, Δημαρχείο Βέροιας


Αυτό μόνο... Μια Ανάσταση (του παιδιού, των πραγματικών αρμοδίων, των υποσχέσεων, της ευσυνειδησίας, της ντροπής, της ανθρωπιάς)...

Τίποτ' άλλο...

Posted by itelli 2:53 π.μ.

1 Comment:

  1. nahames nakanamoko said...
    Αν ήθελαν πραγματικά όλα θα είχαν λυθεί τώρα.

Post a Comment