Υπ'αριθμόν 1 Εικασία περί της μυστηριώδους ύπαρξης κάποιου κυρίου David Santos

"Aυτός θα είναι μεγάλος, και Γιος του Yψίστου θα ονομαστεί. Kαι θα του δώσει ο Kύριος ο Θεός το θρόνο του Δαβίδ του προπάτορά του" (Λουκάς 1:32)

Posted by nahames nakanamoko 12:59 μ.μ.

0 Comments:

Post a Comment