Το Θεριό ξεχνάει...

... τους υποδέλοιπους. Όχι εσάς!
Θεσσαλονίκη μου ποτέ δε σ' απαρνιέμαι, ταρα ρα ρουμ ταρουμ ταρουμ, ταραραρουρουμ...

Posted by Θεριό Ανήμερο 2:02 μ.μ.

0 Comments:

Post a Comment