Ιστορίες Σκυλάδικου - Απάνθισμα γάμων


Έκλασ' η νύφη...;
Σχόλασ' ο γάμος


Posted by nahames nakanamoko 12:04 μ.μ.

1 Comment:

  1. OtiousSlim said...
    Haistike o Takis kai liksan ta eniamera

Post a Comment