Το “West side story” της Θεσσαλονίκης

Μερικοί δημοσιογράφοι αξιοποιούν τα δελτία τύπου που τους στέλνουν διάφοροι και διαμορφώνουν το τελικό κείμενο μόνοι τους, αξιοποιώντας το σταλθέν υλικό. Ο Σ.Κ. της Μακεδονίας είναι ένας από αυτούς. Βάζει ρήματα και σημεία στίξης και στήνει προτάσεις δικές του, δεν ξερνάει στο χαρτί ότι του βγάλει το copy-paste του διαβολομηχανήματος.

Posted by tsalimi 8:02 μ.μ.

0 Comments:

Post a Comment