Δελτίον θνησιμότητος στη Θεσσαλονίκη του 1921

Πολυπολιτισμική η Θεσσαλονίκη, όχι παίξε γέλασε.

Posted by tsalimi 9:38 μ.μ.

0 Comments:

Post a Comment