Ένα εξαίρετο λεύκωμα και μια, αναγκαία, διόρθωση

Μια διόρθωση σε ένα λεύκωμα για τη Θεσσαλονίκη και το Μακεδονικό Μέτωπο στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Posted by tsalimi 5:58 μ.μ.

0 Comments:

Post a Comment