Μακριά σου

Πολλές φορές λέμε πως θα σταματήσουμε. Συχνά παίρνουμε το λόγο μας πίσω.

Posted by nosyparker 12:22 π.μ.

0 Comments:

Post a Comment